Inter>CAMERATA – orkiestra kameralna powstała wiosną 2013 r. we Wrocławiu za sprawą Stowarzyszenia artystycznego Coolturlany Wrocław. Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym formacji jest wrocławski dyrygent, klarnecista i pedagog – Jan Jakub Bokun.
Inter>CAMERATA stawia sobie za cel popularyzację mało znanej – zapomnianej, bądź jeszcze nie odkrytej – muzyki kameralnej i orkiestrowej, zapraszając do współpracy wybitnie utalentowanych muzyków młodego pokolenia, będących jeszcze często na początku swej artystycznej drogi. Projekty zespołu zakładają współpracę między artystami krajów sąsiednich – szczególnie Czech, Słowacji i Węgier oraz skierowane są w głównej mierze do publiczności, która nieczęsto obcuje z muzyką na żywo. Ważny aspekt działań orkiestry stanowi misja edukacyjna, realizowana m.in. poprzez otwarte próby generalne, w trakcie których prezentowane są fragmenty programu, połączone z niekonwencjonalną prelekcją, mającą przybliżyć publiczności instrumenty, style i formy muzyczne.
Pierwsze koncerty orkiestry, zorganizowane dzięki współpracy z Funduszem Wyszehradzkim, czeskim Forum Mladych i słowackim Súborem pre komornú hudbu, zainicjowały projekt: Odkrywamy zapomniane arcydzieła-(Re)discovering forgotten masterpieces, którego kolejna edycja cieszy się niesłabnącym powodzeniem.
Orkiestra posiada w swoim repertuarze dzieła m.in.: Tadeusza Bairda, Samuela Barbera, Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego, Giacomo Pucciniego, Giovanniego Bottessiniego, Piotra Czajkowskiego, Sławomira Czarneckiego, Antonina Dvořáka, Jindřicha Felda, Richarda Galliano, Mirosława Gąsieńca, Leoša Janačka, Mieczysława Karłowicza, Wojciecha Kilara, Karola Kurpińskiego, Hajdú Mihály, Eugena Suchoňa, Josefa Suka, Romualda Twardowskiego, Lèo Weinera, czy Ilji Zeljenki.

Inter>CAMERATA współpracuje z najlepszymi solistami młodej generacji muzyków, wśród których znajdują się: Marta Kowalczyk, Anita Farkas, Irvin Venyš, Bence Szepesi, Zuzana Bandúrová, Barbara Staszewska, Paweł Jabłczyński, Markéta Vrbková, Dawid Ogrodnik, Magdalena Kulig i Natalia Halicka.

O debiucie płytowym orkiestry – albumie (Re)discovering Forgotten Masterpieces z 2014 roku pisano:

…Inter>Camerata ma klasyczne wejście smoka, co oznacza, że w kolejnych miesiącach na ten zespół nie tylko warto, ale trzeba zwrócić uwagę.

Magdalena Talik

…Wrocławska Orkiestra Kameralna Inter>CAMERATA okazuje się zespołem imponującym stopniem zgrania i zestrojenia oraz przejrzystości brzmienia… Album jest bez wątpienia dowodem kunsztu wysokiej kultury muzycznej wszystkich wykonawców.

Adam Czopka

Maestro.pl